Skupaj delajmo v Gospodovem vinogradu

Misionarke

Nedavno sem se imel priložnost sestati s sestrami in starešinami v središču za usposabljanje misijonarjev v Prestonu, ki so se pripravljali, da bodo šli na misijonarska področja. Pokazal sem jim fotografijo, ki je nastala, ko sem bil kot mlad misijonar v dunajsko avstrijskem misijonu. Na fotografiji sem stal v vinogradu, nad njo pa je pisalo »Delamo v vinogradu«, kar je vodilo do pogovora o enem mojih najljubših delov Mormonove knjige, priliki o oljki, kakor je zapisana v petem poglavju Jakobove knjige. V priliki je Izraelova hiša (oljka) razkropljena po zemlji (vinogradu)[1] in Gospod vinograda, ki je Jezus Kristus, jo po obdobju odpada nato varno privede domov.

Starešina Mark Gilmour
Starešina Mark Gilmour Anglija Področni sedemdeseteri

Moj najljubši del tega poglavja se začne s sedemdesetim verzom. Gospod vinograda svojega služabnika, ki je v Nauku in zavezah 103:21 opisan kot prerok Joseph Smith, z ‘nekaj’ drugimi služabniki še zadnjič pošlje v vinograd, da bodo delali z vso močjo. To pomeni začetek razdobja polnosti časov in neprekinjeno obnovo, pri kateri delamo z ramo ob rami z Gospodom vinograda, in sicer Jezusom Kristusom.[2]

Kako čudovita sta uvid in tolažba, zato ker vemo, da ne delamo sami in da to ni le delo misijonarjev ali le delo članov, temveč je Gospodovo delo, in da nas je vse poslal zbrat Izrael, misijonarje in člane! Preroki in apostoli tega razdobja nam vedno govorijo, da je »zdaj /.../ čas, da člani in misijonarji [stopimo] skupaj /.../ in /.../ [delamo] v Gospodovem vinogradu, da mu [bomo] pripeljali duše«[3].

Predsednik Russell M. Nelson je junija 2018 o tem velikem zbiranju v poslednjih dneh govoril na svetovnih duhovnih minutah za mlade. Rekel je:

»To so zagotovo poslednji dnevi in Gospod pospešuje zbiranje Izraela. To je nekaj najpomembnejšega, kar se danes dogaja na zemlji. Nič se ne more primerjati po velikosti, nič se ne more primerjati po pomembnosti, nič se ne more primerjati po veličastnosti. In če se odločite, če želite, pri tem lahko sodelujete v veliki meri. Lahko sodelujete pri nečem velikem, nečem ogromnem, nečem veličastnem!

Ko govorimo o zbiranju, preprosto govorimo o naslednji temeljni resnici: Na obeh straneh tančice si vsak otrok nebeškega Očeta zasluži, da sliši sporočilo evangelijske obnove Jezusa Kristusa.«[4]

Misionar

Gospod vinograda od 52. do 68. verza pojasnjuje delo, ki ga bo vključevalo zbiranje oziroma cepljenje oljčnih vej. Služabnike pozove, naj jih »še poslednjič [okopljejo] in [obrežejo] in [pognojijo] /.../, da bodo vsa poslednjič še enkrat negovana«[5]. Ko smo se s tistimi mladimi misijonarji pogovarjali, sem jih prosil, naj z eno besedo opišejo, kako vidijo to skupno prizadevanje zbiranja Izraela, ko misijonarji in člani delajo skupaj. Njihove besede so vključevale izraze, kot so ljubezen, prijaznost, prijateljstvo, zaupanje, razumevanje, sprejemanje, sreča in radost.

Čudovit primer sta Alma in Amuek v mestu Amonihah. Alma, misijonar, nadaljuje na temelju Amulekovega poučevanja, prav kakor so za to oddeljeni in usposobljeni naši redni misijonarji, toda Amuek, član, je tisti, ki pritegne pozornost ljudi.[6]

Pričujem, da če bomo sprejeli Gospodovo prošnjo, naj pri tem velikem zbiranju delamo z ramo ob rami z njim in drugimi, bomo postali bolj podobni pravim Kristusovim učencem in izkusili blagoslove radosti, ki jih je obljubil.[7]


[1] JakK 5: 14.

[2] JakK 5: 72.

[3] Thomas S Monson, Dobrodošli na konferenci, okt. 2013, 2.

[4] Russell M. Nelson, »Hope of Israel« (svetovne duhovne minute za mlade, 3. jun. 2018), HopeofIsrael.lds.org.

[5] JakK 5: 63–64.

[6] Al 10:12 (gl. pog. 9–14).

[7] JakK 5:75 ; Jeffrey R Holland, Bodite ob njih in jih krepite, aprilska generalna konferenca 2018.