Sporočilo evropskim voditeljem, državljanom in ljudem dobre volje

Globe
Predsedníctvo územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Doživljamo težke čase. Pandemija covida-19 je prekinila našo zasebno, družinsko, delovno in cerkveno rutino. Umrlo je na tisoče ljudi in sočustvujemo s prizadetimi družinami in zanje molimo.

Dostop do stvari, ki smo jih pogosto jemali za samoumevne, kot so osnovne storitve, zdravstvo, izobraževanje, zabava in celo svoboda gibanja, je sedaj omejen zaradi policijskih in varnostnih ukrepov, katerih namen je, da nas vse obvarujejo in zmanjšajo tveganje okužbe. Ogrožena so gospodarstva držav po Evropski uniji in širše. Ko podjetja, velika in majhna, trpijo zaradi domino učinka, veliko ljudi izgublja službe ali doživlja znižanje plač. Ne smemo podcenjevati posledic na življenja evropskih posameznikov in družin, zlasti tistih z majhnimi otroki.

Sredi te krize pa smo priča tudi številnim čudovitim stvarem: Ljudje drug drugemu pomagajo in pri tem ustvarjajo nove vezi v skupnostih, kjer živijo, ali se poslužujejo moči sodobne tehnologije, da bi druge, ki so daleč stran ali morda za sosednjimi vrati, tolažili in jim povedali, da jih imajo radi. Veliko jih to obdobje izolacije in vpogleda vase izkorišča za krepitev družinskih odnosov, za premišljevanje o resničnem smislu življenja in da si ponovno zadajo osebne, poklicne in duhovne cilje.

Ko plujemo skozi te negotove čase, izražamo hvaležnost in molimo za zdravstvene delavce in reševalce, ki si neumorno prizadevajo za našo skupno varnost; za tiste, ki zagotavljajo dostop do osnovnih storitev in zalog; za družine po vsej Evropi, ker otroke varujejo in jih podpirajo; za prostovoljce, nevladne organizacije ali navadne državljane, ki pomagajo ljudem v stiski, kot so starejši, brezdomci, begunci ali kdor koli, ki morda potrebuje pomoč, za voditelje EU in vladne voditelje, da bodo sprejeli drzne in navdihnjene odločitve, da bodo vpeljali ustrezne ukrepe za boj proti pandemiji in v podporo gospodarstvom držav članic; nazadnje za vse odgovorne državljane, ki potrpežljivo upoštevajo izdana vladna zdravstvena in varnostna navodila za obvladovanje virusa in zaščito najbolj ranljivih.

Kot verniki neizmerno tolažbo najdemo v vedenju, da je na čelu navsezadnje nebeški Oče. Prerok Joseph Smith, ustanovitelj Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, je bil nepravično zaprt v ječi v Libertyju. Z njim so ravnali strašno grdo in vendar je zapisal: »Zato, dragi ljubljeni bratje, vedro delajmo vse, kar je v naši moči; in da bi potem stali mirno z največjo gotovostjo, da bomo videli Božjo odrešitev in da se bo njegova roka razodela.« (NaZ 123:17)

Vsega ne moremo nadzorovati, kar dokazuje ta virus, lahko pa radostno delamo, kar je v naši moči. Nato lahko terjamo obljube iz nebes, ko mirno stojimo in gledamo, kako se razodeva Gospodova roka.

Na tem potovanju smo skupaj! Prosimo, vedite, da smo vam globoko hvaležni.

 

Gary B. Sabin, predsednik

Massimo De Feo, prvi svetovalec

Erich W. Kopischke, drugi svetovalec

Evropsko področno predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni