Sporočilo področnega voditelja

Spoznajmo svojega odrešenika Jezusa Kristusa

Vem, da nas je njegov Sin Jezus Kristus odkupil od greha. Obljubljam vam, da boste svojega Odrešenika Jezusa Kristusa spoznali še bolje, ko boste molili, preučevali svete spise, služili drugim, z Gospodom sklenili zaveze in o njem pričevali

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
starešina Tarmo Lepp, Estonija
starešina Tarmo Lepp, Estonija področni sedemdeseteri, severnoevropsko področje

Ko sem bil fant, so mi misijonarji govorili o Jezusu Kristusu ter o njegovem življenju in naukih. Ker sem zdaj član Cerkve že trideset let, se včasih vprašam, ali resnično poznam svojega Odrešenika Jezusa Kristusa. Odgovor je, da, poznam ga in tudi vi ga.

Toda prav kakor se lahko odtujimo od ljudi, s katerimi dolgo nismo bili v stiku, se lahko odtujimo tudi od Odrešenika. To, da ga spoznavamo in poznamo, je neprekinjen proces. Rad bi govoril o nekaj dejanjih, zaradi katerih sem Kristusa spoznal bolje in ga še poznam.

pix2

Molitev

Priročnik »Zvesti veri« nas uči o molitvi: »Nebeški Oče vas ljubi in pozna vaše potrebe in želi, da se z njim pogovarjate v molitvi. /…/ Ko boste pridobili navado, da boste k Bogu pristopili v molitvi, ga boste spoznali in se z njim vse bolj zbliževali. Vaše želje bodo postale bolj podobne njegovim. Sebi in drugim boste lahko zagotovili blagoslove, ki vam jih je pripravljen dati, če boste le prosili v veri.«1 Ko sem začel moliti, sem se zbližal z nebeškim Očetom in njegovim Sinom. Redna molitev mi pomaga ohranjati ta tesni odnos. Hvaležen sem za moč molitve.

pix3

Preučevanje svetih spisov

Mormonova knjiga Mozijeve sinove opiše z naslednjimi besedami: »[I]n postali so močni v spoznanju resnice; kajti bili so možje jasne presoje in marljivo so raziskovali svete spise, da bi poznali Božjo besedo.«2 Če svete spise preučujemo vsak dan, smo bolj dovzetni za šepet Svetega Duha. To nam okrepi vero, nam pomaga, da se upremo skušnjavam ter se učimo spoznavati nebeškega Očeta in njegovega ljubega Sina.

pix4

Služenje

Branje svetih spisov nam pomaga, da spoznamo Odrešenika. A samo to, da ga poznamo, ni dovolj, tudi postati moramo kakor on. Da boste postali kakor Odrešenik, morate delovati. Ko služimo drugim, smo Kristusovi soslužabniki.

Ko sem bil mlad član Cerkve, so bili v moji domovini težki časi in veliko jih je imelo finančne težave. Včasih sem članom veje skrivaj nesel hrano in jim jo v vrečki pustil pred vrati. Rad sem si zamišljal, da se bodo, ko jo bodo našli in ne bodo vedeli, kdo jo je prinesel, zahvalili Bogu in ne meni. Ena mojih najljubših prilik iz svetih spisov je prilika o usmiljenem Samarijanu. Samarijan za tisti dan ni načrtoval nobenega usmiljenega dejanja, ampak je videl potrebo in se je odzval. Jezus je na koncu te prilike učitelju postave rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!«3 To Jezusovo sporočilo naslavlja tudi nas. Če bomo pomagali drugim, bomo lahko čutili, kar je čutil, ko je služil drugim.

pix5

Zaveze

Zaveze skleneta dve ali več strank. Ko jih sklenemo v Cerkvi, smo eden od partnerjev, drugi partner pa je Bog. Naša prva zaveza je krstna zaveza in ko jo sklenemo, obljubimo, da bomo prevzeli ime Jezusa Kristusa. Ob nedeljah prisostvujemo na zakramentnem sestanku, da obnovimo krstno zavezo. V templjih sklenemo zaveze, ki veljajo še potem, ko odidemo s tega sveta.

Predsednik Nelson je rekel: »V življenju imamo več Odrešenikove moči, ko sklenemo svete zaveze in se teh zavez natančno držimo. Zaveze nas zavezujejo z njim in nam dajejo božansko moč.«4 Da bomo drugim pomagali, da bodo imeli v življenju več Odrešenikove moči, jih lahko spodbujamo in jim pomagamo, da bodo prejeli božanske uredbe in zaveze.

Baptism

Pričevanje o Jezusu Kristusu

Naše pričevanje se navadno začne s pričevanjem nekoga drugega. Moja sestra mi je po svojem krstu pričevala. Začutil sem željo, da bi slišal več o tem, o čemer je pričevala. Potem so prišli misijonarji in pričevali o Jezusu Kristusu, njegovem evangeliju in obnovljeni cerkvi. To je bilo tako močno, da mi je popolnoma spremenilo življenje. Ateist je v trenutku postal vernik, ki je želel upoštevati nauke in posnemati Kristusov vzor. Tudi naše pričevanje nekomu lahko spremeni življenje. Zaradi našega pričevanja Kristusa lahko spozna nekdo, ki ga prej ni poznal.

Pričujem vam, da vem, da imamo ljubečega nebeškega Očeta. Vem, da nas je njegov Sin Jezus Kristus odkupil od greha. Obljubljam vam, da boste svojega Odrešenika Jezusa Kristusa spoznali še bolje, ko boste molili, preučevali svete spise, služili drugim, z Gospodom sklenili zaveze in o njem pričevali.


1. Zvesti veri – Molitev
2. Alma 17:2
3. Luka 10:37
4. Predsednik Russell M. Nelson, »V življenje prikličimo moč Jezusa Kristusa«, generalna konferenca, april 2017.