Starševstvo v času tehnologije

Družine iz Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo v pomembnost tega, da čas preživljajo skupaj.

Kdo so člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in kaj verjamejo o družinah?

Tako kot veliko drugih dobrih ljudi po svetu so člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni poznani po prepričanju o pomembnosti otrok in družine. Toda tako kot številni se zavedajo, da dobro starševstvo ni lahko. Starši v družinah svetih iz poslednjih dni še predobro vedo, da starševstvo poleg veliko radostnih trenutkov prinaša tudi veliko trenutkov jokajočih otrok, umazane posode in neskončnih seznamov opravil.

S toliko nasveti, ki so na voljo, in toliko zahtevami po času staršev se je težko upočasniti in preprosto uživati v tem, da si starš. Toda bistveno je, da si starši vzamejo odmor od tega, da jih skrbi, da stvari ne delajo popolno, in od zaposlenega življenja, zato da čas preživijo z otroki. V Mormonovi knjigi je zabeleženo, da je Jezus Kristus, ko je prišel v Ameriko, čas preživel tako, da je poučeval in služil. Med svojim pomembnim delom si je vzel čas, da se je osredotočil zgolj na otroke. »Vzel je njihove majhne otroke, drugega za drugim, in jih blagoslovil in zanje molil k Očetu.« (3 Nefi 17:21) Ko je Odrešenik s svojim zgledom pokazal pomembnost tega, da čas preživimo v ljubezni in skrbi za otroke, je vse navzoče prosil, naj se prav tako osredotočijo nanje, rekoč: »Poglejte svoje male!« (3 Nefi 17:23)

Kako naj se bolj povežem z družino?

Starši danes lahko sledijo Odrešenikovemu vzoru in prošnji. Neka mati je napisala, kaj je »gledati« pomenilo njej. Rekla je: »‘Gledati’ sem prvič doživela, ko je bila moja prva hči novorojenčica. Njen šibak, vztrajni jok me je prebudil okrog polnoči in pripravljala sem se, da jo bom nahranila, ko se je zgodilo. Na široko je odprla oči in mi več dolgih, dragocenih trenutkov zrla naravnost v oči. Ko sva se prvič resnično ‘gledali’, sem začutila nekaj glede večne povezave, ki jo bova imeli.« (Jan Pinborough, »Parenting, Unplugged«, Ensign, jun. 2014, 63)

Znanstvene raziskave ugotavljajo, da je neverbalna komunikacija, ki se zgodi, ko starši in dojenčki »gledajo« drug drugega, bistvena za zdrav otrokov razvoj (gl. Pinborough, »Parenting, Unplugged«, 63). Ko otroci rastejo, zahtevajo, »da jih vidimo« oziroma si vzamemo čas za povezavo na različne, čeprav prav tako pomembne načine. Toda kako naj si starši vzamejo čas, da se v tako hitrem svetu resnično povežejo z otroki? Družine svetih iz poslednjih dni verjamejo, da je za vzpostavitev vezi med starši in otroki potrebno več discipline in samoobvladovanja s strani staršev kot s strani otrok.

Družine svetih iz poslednjih dni verjamejo tudi, da se moramo za povezavo z otroki zavestno odločiti, da se bomo odklopili od digitalnih naprav. Družine svetih iz poslednjih dni se uči, da preživljanje kakovostnega časa z otroki »lahko pomeni upiranje skušnjavi, da bi preverjali besedilna sporočila ali pregledovali objave na družbenih medijih. To lahko vključuje premišljeno uvajanje osebnih in družinskih pravil glede medijev [in] določanja mej, ki bodo ščitila sveti čas, ki ga v družinah namenjamo drug drugemu.« (Pinborough, »Parenting, Unplugged«, 63)

Cerkveni voditelji poudarjajo, kako pomembno je, da starši ugasnejo digitalne naprave, zato da več časa preživijo z otroki. Na primer, Rosemary M. Wixom, bivša predsednica svetovne cerkvene organizacije za otroke (Osnovne), je učila: »Dragoceni trenutki priložnosti za druženje in pogovor z otroki se razblinijo, če nam pozornost kratijo prekinitve. Zakaj si ne bi vsak dan vzeli časa, da bi se odklopili od tehnologije in se ponovno povezali drug z drugim? Preprosto vse izklopite. Ko to naredite, se bo vaš dom sprva morda zdel tih; morda celo ne boste vedeli, kaj početi ali reči. Potem ko boste otrokom namenili popolno pozornost, se bo začel pogovor in lahko boste uživali v tem, da boste drug drugemu prisluhnili.« (»Besede, ki jih govorimo«, generalna konferenca, apr. 2013)

Kako lahko izvem več?

Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni so kristjani, ki verjamejo, da je Jezus Kristus popolni vzor tega, kako naj bi ravnali z družinskimi člani. Družine svetih iz poslednjih dni miru in radosti ne najdejo le v tem, ko čas namenjajo drug drugemu, temveč tudi v prepričanju, da se zaradi Jezusa Kristusa sveti družinski odnosi lahko nadaljujejo onstran groba. Če bi o Božjem načrtu za vas in za vašo družino radi izvedeli več, obiščite priditehkristusu.org.