Svečano zborovanje

slika

Svečana zborovanja so posebna, sveta srečanja, ki potekajo za različne svete namene. Pričakuje se, da sveti iz poslednjih dni na tak sestanek pridejo z globokim čutom za duhovno. Svečana zborovanja vključujejo potrjevanje novih predsednikov Cerkve, posvetitev templja ali drugih pomembnih zgradb (kot je Konferenčno središče), predstavitev novih svetih spisov, navodila duhovniških voditeljev ali druga posebna zbiranja. 

»Svečano zborovanje« je izraz iz hebrejskega Svetega pisma, ki opisuje pomembnost zbiranj, do katerih je prišlo med pasho in šotorskim praznikom. Prvi tempelj v Jeruzalemu je bil posvečen med svečanim zborovanjem. Zato je izraz že od nekdaj povezan s tempeljsko posvetitvijo.

V Nauku in zavezah, zbirki svetih razodetij za Cerkev, Bog svete iz poslednjih dni na več mestih poziva: »Skličite svoja svečana zborovanja.« (Nauk in zaveze 133:6) Ena takšnih priložnosti je bila posvetitev kirtlandskega templja 27. marca 1836. Takrat so bili številni priča obilici duhovnih znamenj. Ta prelomna tempeljska posvetitev je postala vzorec za kasnejša svečana zborovanja.