»Svet potrebuje vašo luč«

Sporočilo področnega voditelja

slika
slika
starešina Alan T. Phillips, Anglija področni sedemdeseteri

V času teme, nemira in negotovosti – se obračamo k edinemu pravemu viru luči, upanja in miru. Gospod je bil vzor ljubezni in služenja drugim in nam je naročil, naj ravnamo enako. Ko sledimo Kristusu, se zavežemo, da bomo pomagali ljudem v stiski in vse življenje pričevali o njem.1

Tik pred izbruhom druge svetovne vojne je Narodna galerija v Londonu umaknila na tisoče pomembnih slik v Wales, da so jih varno shranili.2 Ker pa je širša javnost pritiskala na vlado, naj vrne nekaj umetniških del, so se odločili, da bodo vsak mesec dali eno sliko na ogled javnosti, zato da bi dvignili moralo. Pismo, ki je bilo januarja 1942 objavljeno v časniku ‘The Times’, pojasnjuje: »Ker je London v teh dneh prestrašen in ranjen, je bolj kot kdaj prej potrebno, da gledamo lepe stvari.«

Prva »slika meseca«, ki so jo izbrali ljudje, je bila Noli me Tangere (»Ne dotikaj se me«), delo italijanskega slikarja Tiziana.3 Slika upodablja vstalega Kristusa, ki se prikaže Mariji Magdaleni. Ko po Jezusovi smrti naleti na prazen grob, ga zamenja za vrtnarja in ga milo prosi, naj ji pove, kam je položil Kristusovo telo. Ko jo Jezus pokliče, prepozna njegov glas, s tem pa se zave njegove resnične identitete: svojega Odrešenika in »Gospoda«.4

Letos smo priča občutnemu nemiru. Tako kot Tizianova Marija tudi mi iščemo Odrešenika. Predsednik Nelson nas spomni, da je Jezus Kristus »luč, ki sveti v temi«.5 Odrešenik je svoje učence učil: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.« 6

Eden od načinov, kako lahko hodimo za Odrešenikom, je, da spolnjujemo zavezo, da bomo pomagali ljudem v stiski. Ko je prerok Alma učil o krstni zavezi, je rekel, da bi morali biti »voljni nositi drug drugega bremena, da bi bila lahka« in »voljni žalovati s tistim, ki žalujejo« in »tolažiti tiste, ki potrebujejo tolažbo«.7

Odrešenik je naš največji vzor služenja. Navkljub izzivom, grožnjam in preganjanju, s katerim se je soočil, je šel in »delal dobra dela«. Svoje zemeljsko delovanje je preživel v tem, da je blagoslavljal, služil in pomagal drugim. Odkupna daritev Jezusa Kristusa je bila sama po sebi največji izraz ljubezni, žrtvovanja in služenja človeštvu. »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje.«8

Na žalost pa svet ne uči tega. Uči nas, da bi morali poskrbeti zase, da srečo najdemo v nakupih, potrošništvu in priznanjih vrstnikov.9 Odrešenik pa je učencem predlagal zelo drugačno pot. To je pot, ki se manj obremenjuje s pojmom »imeti« in bolj osredotoča na pojem »biti«. Še posebej nam je naročil, naj bomo ljubeči, prijazni, odpuščajoči, usmiljeni, potrpežljivi, krotki, nežni, strpni in ponižni. Njegova navodila se manj ukvarjajo s tem, da bi »reševali svoje življenje«. Namesto tega nas je povabil, naj »pozabimo« nase, ko skrbimo za druge in jih imamo radi.

Jezus Kristus je čas preživel tako, da je služil in pomagal vsem. Kot njegovi učenci smo pozvani, naj ravnamo enako. Odrešenik je rekel: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«10

Priložnosti za služenje so neomejene. To je lahko nekaj tako preprostega, kot je nasmeh ali prijazna beseda. Čas namenite poslušanju. Pokažite, da vam je mar, zlasti do tistih, ki so v vaši skupnosti spregledani, pozabljeni, družbeno izolirani ali odrinjeni.

Služenje blagoslovi druge, blagoslovi pa tudi nas na pomembne in pomenljive načine. Pomaga nam, da občutimo Božjo ljubezen in nam odvzame skrbi, strahove, tesnobo in dvome.11 Preprosta, redna dejanja služenja so izrazi naše ljubezni do Boga in drugih. Starešina Uchtdorf je rekel: »Ko bomo resnično razumeli, kaj pomeni imeti rad, kakor ima Jezus Kristus rad nas, zmede ne bo več, naše prednostne naloge pa bodo jasne. Kot Kristusovi učenci bomo postali bolj radostni. Naše življenje bo dobilo nov pomen. Poglobili bomo odnos z nebeškim Očetom.«12

Naj predlagam troje, o čemer lahko razmišljamo:

 1. Bodite mirni. Jezus Kristus je luč, ki sveti v temi.
 2. Bodite luč. Lahko ste luč v svojem domu, družini in skupnosti, ko pomagate ljudem v stiski in vse življenje pričujete o Kristusu.
 3. Delajte dobro. Preprosta dejanja služenja bodo številnim prinesla radost, upanje in mir.

Jezus Kristus je luč, ki jo iščemo v časih teme, nemira in negotovosti. Vsakogar od nas je povabil, naj bomo »luč« svetu. Tam nekje obstaja nekdo, ki ga poznamo, ki je v stiski, nekdo, ki ga lahko povzdignemo in okrepimo. To je delo, na katerega smo bili poklicani, da ga opravimo. To je Gospodovo delo. Če bomo to počeli, bomo odkrili svojo pravo identiteto otrok ljubečega Očeta v nebesih.

Viri:

 1. »Pridite k meni«, predsednik Henry B. Eyring, april 2013.
 2. Pismo iz Londona: »Art During Wartime«, Ben Street, Art 21 Magazine, 23. september 2008.
 3. Narodna galerija; Slika meseca, oktober 2019: Noli me Tangere
 4. Janez 20:14–18
 5. »Seven truths that have power to transform your life and others«, predsednik Russell M. Nelson, Orlando, Florida, nedelja, 9. junij 2019.
 6. Janez 8:12.
 7. Mozija 18:8–9.
 8. Janez 15:13.
 9. »Imeti ali biti«, Erich Fromm, 1976.
 10.  Janez 13:35.
 11. »A Hallmark of the Lord’s True and Living Church«, starešina Patrick Kearon, svetovne duhovne minute za mlade odrasle, 6. maj 2018, Univerza Brighama Younga v Idahu.
 12. »Božja ljubezen«, starešina Dieter F. Uchtdorf, generalna konferenca, oktober 2009.