Sveti: 3. knjiga pripoveduje zgodbe svetih iz poslednjih dni po vsem svetu

Najnovejše poglavje uradne zgodovine Cerkve poudarja doprinos zvestih Evropejcev

father and daughter reading a book together
Saints Volume 3, book

Težko pričakovana tretja knjiga Sveti: zgodba o Cerkvi Jezusa Kristusa v poslednjih dneh je bila objavljena danes v 14 jezikih in dosegla globalno občinstvo. Najnovejša knjiga Pogumno, plemenito in neodvisno pripoveduje o svetih iz poslednjih dni od leta 1893 do 1955 – vključno z gradnjo prvega templja na evropskih tleh in izkušnjo udejanjanja veroizpovedi za železno zaveso.

Knjigo Sveti: 3. knjiga zdaj lahko kupite v spletni trgovini Cerkve in v maloprodajnih trgovinah. Digitalna različica je na voljo brezplačno na spletni strani Cerkve in v delu Cerkvena zgodovina v aplikaciji Evangelijska knjižnica.

Predhodni knjigi Sveti se osredotočata na začetno obnovo, ko so se sveti iz poslednjih dni zbrali, da bi zgradili templje v Kirtlandu, Nauvooju in Utahu. Čeprav ti knjigi vsebujeta zgodbe iz Anglije, Skandinavije in Tihomorskih otokov, šele v tretji knjigi postane zgodba resnično globalna. Več kot pol knjige se dogaja zunaj Združenih držav z zgodbami, ki se dogajajo v Evropi, Aziji, Afriki, Srednji in Južni Ameriki ter Oceaniji. Vrhunec knjige je, ko predsednik David O. McKay posveti švicarski tempelj, prvi v Evropi. Evropskim svetim ni bilo nič več treba prečkati oceana, da bi bili polno deležni blagoslovov obnovljenega evangelija.

Saints books

»Bralci se bodo veselili in občasno trpeli, ko bodo spoznavali izkušnje svetih po vsem svetu,« je rekel starešina LeGrand R. Curtis Jr., cerkveni zgodovinar in arhivar. »V tej novi knjigi dobimo prve bežne vpoglede v tempeljske blagoslove članov Cerkve zunaj Severne Amerike in vidimo, kako uredbe v teh svetih templjih močno vplivajo na svete.«

Medtem ko veliko bralcev že pozna prva obdobja zgodovine Cerkve, Sveti: 3. knjiga osvetli malo poznano obdobje zgodovine svetih iz poslednjih dni. To je čas modernizacije, ki se začne z ljudmi, ki potujejo s kočijami s konjsko vprego in komunicirajo po telegrafu, ter konča v dobi nadzvočnih letal in barvne televizije.

»Tretja knjiga pokriva obdobje neverjetnih sprememb v svetu in v cerkvi, tako v ustanovi kot v vsakdanjem življenju in izkušnjah ljudi,« je rekla Lisa Olsen Tait, glavna urednica zbirke. »Te spremembe prikažemo skozi oči vsakdanjih svetih z vsega sveta – mladega brata z duhovništvom v Cincinnatiju, japonsko govoreče misijonarke na Havajih, pravkar poročenega para, ki se sooča z negotovostjo in omejitvami za berlinskim zidom.«

two young women read a book together

Ko se bralci v knjigi srečajo s hudimi gospodarskimi težavami, krutimi svetovnimi vojnami in pandemijo gripe, bodo spoznali, da za svete iz poslednjih dni ni nič novega, da se v času težav oklenejo vere. Vsebuje zgodbe žensk in moških, ki se soočajo z dvomom in zatiranjem, a tudi zgodbe upanja in sprave, ko člani Cerkve služijo bližnjim in jih blagoslavljajo.

Cerkev je za bralce, ki se hočejo še bolj poglobiti v zgodbo svetih, objavila tudi na ducate novih tem o zgodovini Cerkve v evangelijski knjižnici, ki nudijo podrobne predstavitve tem od velike gospodarske krize do seminarja in inštituta. Današnji dan zaznamuje tudi začetek tretje sezone pododdaje Sveti, ki se odvija v ozadju, da pove več o ljudeh in dogodkih v knjigah. Prejšnje sezone pododdaje so dosegle sto tisoče poslušalcev.

Zbirka Sveti, ki bo na koncu obsegala štiri knjige, je tretja zbirka knjig uradne zgodovine, ki jo je pripravila Cerkev. Joseph Smith je naročil in nadziral pisanje prve cerkvene zgodovine v 30-ih letih 19. stoletja in je izšla na začetku leta 1842. Drugo zgodovinsko knjigo je B. H. Roberts, pomočnik cerkvenega zgodovinarja, objavil leta 1930, preden je članstvo Cerkve doseglo en milijon.