Povezujoča moč narave: most med samim seboj in duhom

Svetovni dan okolja: kako skrb za naravo vodi do duhovne povezanosti

forest along a river ©2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Ustavite se in poduhajte vrtnice

5. junija obeležujemo Svetovni dan okolja – globalno pobudo, namenjeno spodbujanju ekološkega dialoga in reševanja problemov. V različnih verstvih je narava zelo pomembna, pogosto služi kot sveti simbol vere. Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v povezavi s krščanskim pogledom na naravo spodbuja svoje člane, naj sprejmejo naravo kot izraz hvaležnosti in čaščenja. Pokojni apostol starešina M. Russell Ballard je poudaril pomembnost sodelovanja z naravo, ko je vzkliknil: »Da bi zares spoštovali Stvarnika, moramo ceniti njegove stvaritve. Načrtovati moramo, kako si bomo vzeli čas za opazovanje čudes narave.« Starešina Ballard v naglici sveta članom Cerkve svetuje, naj se ustavijo in poduhajo vrtnice z namenom, da se ponovno povežejo z Bogom, drugimi in s seboj.

people walking on the beach ©2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Vzemite si čas, da mirujete

Osebna čuječnost

Bog v Svetem pismu opominja: »Mirujte in vedite, da sem Bog.« V današnji hiteči družbi je doseganje te mirnosti izziv, zlasti za mlajše generacije. Pandemija covida-19 pa je številne prisilila v izolacijo in ponudila osebno ponastavitev in učila vrednost tega, da smo prisotni in čuječi. Ena od vse bolj priljubljenih metod za udejanjanje čuječnosti je, da več časa preživimo v naravi. Znanstveno so dokazali, da izboljšuje duševno blagostanje in spodbuja pozitivno razmišljanje. Sodelovanje z okoljem omogoča ne samo mirnost, temveč tudi spodbuja psihično zdravje. Narava izvablja samorefleksijo in številne spodbudi, naj se bolj poglobijo vase, da bi pridobili oseben vpogled in notranjo umirjenost.

bridge extending into lake ©2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Čuječnost vodi v duhovnost

Most do božanskega

John Taylor, bivši predsednik Cerkve, je rekel: »Bodisi gledate ptice, živali ali človeško bitje, vidite nekaj prefinjeno lepega in skladnega, vrednega globokega premišljevanja, da je v tem Bog.« V vedno bolj posvetnem svetu je zamisel Božjega obstoja pogosto spregledana. Vendar poglabljanje v naravo v nas pogosto spodbudi globlja eksistencialna vprašanja. Starešina Stephen L. Richards, še en pokojni apostol Cerkve, je lepoto enačil s »čisto pobožnostjo« in podvomil, da »bi katerokoli razumsko bitje kdaj gojilo pojem Boga kot osebno bitje, razen v okolju lepote in prefinjene ljubkosti«. Sveti iz poslednjih dni se z božanskim pogosto srečajo v naravi, kot je razvidno iz obnove Cerkve, ki se je začela v gozdiču, kjer je Joseph Smith ml. videl Boga in Jezusa Kristusa. Narava služi kot kanal za povezovanje z božanskim in posameznike spodbuja, da si prizadevajo za duhovna doživetja.

V skladu s številnimi drugimi verskimi običaji so člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni poklicani za varuhe zemlje in naravo vidijo kot most do Boga. Zaradi narave se ljudje naučijo biti umirjeni in odkrijejo, da je Bog morda bližje, kot so prej mislili.