Joseph Smith

  Russell M. Nelson svete iz poslednjih dni spodbuja, naj v letu 2020 oznanjajo evangelij Jezusa Kristusa. Novo leto zaznamuje dvesto let od prvega videnja.
  Prva zbirka novih knjig o ključnih dogodkih v mormonski zgodovini bo za širšo javnost na voljo to poletje. Cerkev Jezusa Kristusa bo objavila zbirko štirih knjig z naslovom »Sveti: zgodba Cerkve Jezusa Kristusa v poslednjih dneh.«
  Kako je Prvo videnje spremenilo svet?
  Mormonova knjiga govori o ljubezni, ki jo ima Bog do svojih otrok vsepovsod. Spoznajte njeno vlogo v zgodovini mormonstva in kako vam danes lahko blagoslovi življenje.
  Členi vere so napisani v trinajstih glavnih točkah in pojasnjujejo verovanje članov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
  Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je nevtralna glede političnih strank in volilnih kampanj. Ni pa nevtralna glede verske svobode
  V sklopu projekta ‘Dokumenti Josepha Smitha’ je izšla nova knjiga.