Sporočilo področnih voditeljev

Oba upata »na boljši svet, da, in sicer na mesto na Božji desnici«. Oba sta se zavedala svojih napak in pomanjkljivosti, vendar to ni omajalo njunega upanja in zaupanja v Odkupiteljevo milost in dobroto.
Kesanje je Gospodov postopek, ki prinaša duhovno rast in radost – radost odkupitve v njem.
Preberite načrt in zastavite cilje
Če hočemo v teh zelo težkih časih prestati preizkušnje, skušnjave in izzive, ki nas doletijo, in se navsezadnje vrniti domov k nebeškemu Očetu, je bistveno, da nadaljujemo v veri.
Kako iz dneva v dan proslavljamo njegovo življenje, ne da bi proslavljali samo posamična dogodka, ki sta označila začetek in konec njegovega svetega delovanja na zemlji?
Ko premišljujemo o zadnji konferenci in se pripravljamo na naslednjo, se spomnimo, da so te za nas privilegiran čas, ko v svojem življenju lahko zmanjšamo razdaljo do Božjega, in naša popolna priložnost, da se dotaknemo Božje roke.
Ko ga je vprašal, ali plačuje pošteno desetino, je slednji iskreno odgovoril, da je ne, ker ima preveč dolgov.
Ko so me ljudje spraševali, zakaj sem se potem, ko sem se pridružil Cerkvi, odločil služiti redni misijon, sem odgovoril, da sem našel zaklad, ki sem ga želel prinesti drugim.
Novo področno predsedstvo je bilo oznanjeno aprila.
Kaj mislite, kdo ste? Kdo so vaši predniki?
Nedavno sem se imel priložnost sestati s sestrami in starešinami v središču za usposabljanje misijonarjev v Prestonu, ki so se pripravljali, da bodo šli na misijonarska področja.
Kot člani Cerkve si prizadevamo, da bi nam bilo dobro ne samo telesno temveč tudi duhovno.