Sporočilo področnih voditeljev

  Jezus Kristus vas pozna in vam bo nudil duhovno vodstvo, ko bo to najbolj koristno. Povečamo lahko svoje možnosti zaznavanja in razumevanja njegovega vodstva.
  Sporočilo področnega voditelja
  Spoznajte voditelje evropskega področja
  Sporočilo področnega voditelja
  Sporočilo področnih voditeljev
  Sporočilo področnih voditeljev
  Da bi se v tem posebnem času leta spomnili največjega daru, ki smo ga vsi prejeli od nebeškega Očeta
  Generalna konferenca je za vse nas čudovit čas, da se duhovno prenovimo, okrepimo vero v Jezusa Kristusa in občutimo globlji mir.
  »V svetih spisih [sem] izvedel, da moje obnašanje in moje vedenje na [sabat] pomeni znamenje med mano in nebeškim Očetom.
  starešine Paul V. Johnson, Gary B. Sabin, Massimo De Feo
  Sobotni dan ponuja neprimerljiv predah od skrbi našega burnega sveta in počitek od življenja obleganega z mediji. Čas je, da se umirimo in stopimo v svet premišljevanja. Sobotni dan je sveti čas, prav kakor je tempelj sveti kraj.
  njihovo odrešenje potrebno in bistveno za naše odrešenje /.../ da oni brez nas me morejo postati popolni - brez naših mrtvih pa tudi mi ne moremo postati popolni