Sporočilo področnih voditeljev

Biti svet pomeni, deloma, biti čist; in če v življenju nimamo sramotnih madežev oziroma umazanije sveta, je to velik korak k svetosti. 
Pričujem, da Jezus je Kristus, da je on Odrešenik vsega človeštva. Njegova ljubezen do nas je brezmejna. Molim, da se bo vsak od nas organiziral in pripravil, zato da bo občutil pravega božičnega duha.
Tako kot pridemo v Cerkev preko krsta, občutimo upanje v večno življenje in se približamo Bogu tako, da ga bolje razumemo in tudi njegov načrt za nas.  
To, da pridobimo pričevanje in ga ohranjamo kot živo pričo tega, kar vemo, da je res, je bistvenega pomena za našo duhovno rast na potovanju skozi življenje. Zato moramo razumeti, kaj pričevanje je, kako ga pridobimo in kaj moramo narediti, da ga hranimo in krepimo.