Tema za mlade za leto 2021  

slika

Predsednik Russell M. Nelson je vsako mladenko in vsakega mladeniča prosil, »naj se priključi Gospodovemu bataljonu mladih, da bo pomagal zbirati Izrael« (»Izraelovo upanje« [svetovne duhovne minute za mlade, 3. jun. 2018], HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org). V odgovor na prerokovo povabilo in v skladu z učnim načrtom za seminar in Pridi in hodi za menoj bo izbrana tema za mlade za leto 2021: »Zatorej se ne naveličajte delati, kar je dobro, kajti polagate temelje velikega dela. In iz majhnih stvari nastane to, kar je veliko. Glejte, Gospod zahteva srce in voljan um.« (Nauk in zaveze 64:33–34)

Starše in voditelje mladih spodbujamo, naj načela iz tematskega odlomka iz svetih spisov vse leto učijo doma in v Cerkvi. Poleg tega mladi temo lahko uporabijo v govorih na zakramentnih sestankih in kot vodilo pri dejavnostih mladih, tudi na taborih, mladinskih konferencah in duhovnih minutah. Temo bomo poudarili tudi na konferencah ZMM po vsem svetu.

Viri – vključno z glasbo, videi in slikami – bodo na voljo na cerkveni spletni strani, na straneh družbenih medijev in v novi reviji Za moč mladih. 

slika