Trojna izdaja svetih spisov v slovenščini

Z veseljem najavljamo objavo nove trojne izdaje svetih spisov v slovenščini. Ta izdaja vsebuje Mormonovo knjigo, Nauk in zaveze, Dragoceni biser, koristen učni pripomoček z naslovom Vodič po svetih spisih in druge učne pripomočke. Natisnjeni izvodi bodo na voljo od 31. maja 2019 dalje v krajevnih nabavno-prodajnih središčih. Elektronske različice svetih spisov in podrobnejše informacije so sedaj na voljo na LDS.org in v mobilni aplikaciji Evangelijska knjižnica: https://www.lds.org/scriptures?lang=slv. Nova izdaja Mormonove knjige v slovenščini, ki je sedaj na voljo, vsebuje opombe in Vodič po svetih spisih.