V Cerkvi več voditeljskih vlog za odraščajoči rod v Evropi

Več kot petdeset mladih odraslih so poklicali za svetovalce odraščajočega rodu v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni za evropsko področje, šest od njih za področne svetovalce.

V Cerkvi več voditeljskih vlog za odraščajoči rod v Evropi

Svetovalci odraščajočega rodu se bodo pod vodstvom področnega predsedstva posvetovali z lokalnimi cerkvenimi voditelji in na voditeljskih svetih predstavili zorni kot mladine, mladih odraslih in misijonarjev. Z drugimi mladimi odraslimi se bodo pridružili rednim misijonarjem in bodo mentorji mladim ljudem na poti zavez. 


»Res edinstven privilegij je, da te pokličejo, naj služiš odraščajočemu rodu in predlagaš zamisli, da bi jim pomagal doseči njihov potencial v živi Cerkvi,«


»Naš odraščajoči rod v naše življenje prinaša nov pogled in moč. S svojimi talenti, pogledi in energijo bogatijo Cerkev ter spodbujajo in navdihujejo posameznike, skupnosti in družbe po vsej Evropi,« je rekel starešina Erich W. Kopischke, prvi svetovalec v evropskem področnem predsedstvu.

Te nove vloge so odgovor na prošnjo predsednika Nelsona, naj odraščajoči rod igra poglavitno vlogo pri zbiranju Izraela in pospeševanju odrešilnega dela s povezovanjem, podporo in mentorstvom mladih ljudi po vsem evropskem področju.

»Res edinstven privilegij je, da te pokličejo, naj služiš odraščajočemu rodu in predlagaš zamisli, da bi jim pomagal doseči njihov potencial v živi Cerkvi,« je rekel Daniel Pail, svetovalec odraščajočega rodu z Dunaja v Avstriji.

Administrativno delo Cerkve vodijo lokalna občestva, ki se imenujejo oddelki in veje, regijske skupine občestev z nazivi koli in okrožja, večja zemljepisna področja in svetovni vodstveni organi na sedežu v Salt Lake Cityju v ameriški zvezni državi Utah. Z vlogo svetovalcev odraščajočega rodu se povečujejo voditeljske vloge mladih odraslih v evropskem področju in nadgrajuje delo članov vseh starosti, ki enotno služijo drug ob drugem v svetih in odborih na vseh ravneh v Cerkvi.

Več o viziji za odraščajoči rod lahko izveste v duhovnih minutah za mlade odrasle predsednika Nelsona: Becoming True Millennials (Postati pravi milenijec) in v duhovnih minutah za mladino: Hope of Israel (Izraelovo upanje).