V podporo otrokom in mladini: oddaja za starše in voditelje

slika

Člani Prvega predsedstva in zbora dvanajstih apostolov ter generalni voditelji so v posebni oddaji, ki je potekala 6. junija 2021, govorili o priložnostih za blagoslov mladine in otrok, ko bodo področja izšla iz pandemije. K sodelovanju v predstavitvi so vabljeni zbori mladih in razredna predsedstva ter starši in voditelji mladine in otrok.

Enourna predstavitev, kakor tudi segmenti za določene ciljne skupine, so na voljo na http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org in v Evangelijski knjižnici. Predstavitev bo vključevala praktične zamisli za udejstvovanje družin in oddelkov v programu Otroci in mladina. Uporabite jo lahko v družinah, na oddelčnih in kolskih svetih, v kolskih odborih voditeljev mladine, oddelčnih mladinskih svetih, zborih Aronovega duhovništva ter na sestankih razrednih predsedstev Mladenk in v drugih okoliščinah.

Starešina Roy Tunnicliffe, področni sedemdeseteri, ki prebiva v Združenem kraljestvu in je odgovoren za podporo programa Otroci in mladina v Evropi, je govoril o pomembnosti te posebne predstavitve. »Oddaja je zasnovana tako, da spodbuja sodelovanje v tej novi pobudi za mlade, zlasti na področjih, kjer se dejavnosti in sestanki v živo nadaljujejo na osnovi varnostnih navodil glede covida.« Dodal je, da se bodo »v prihodnjih tednih in mesecih viri osredotočali na določene ciljne skupine, lokalna področja pa naj vsebino uporabijo po navodilih področnega predsedstva«.

Predstavitev je zdaj na voljo v angleščini in ameriškem znakovnem jeziku, nakar bodo 18. junija dodani naslednji jeziki: francoščina, italijanščina, japonščina, kantonščina, korejščina, mandarinščina, nemščina, portugalščina, ruščina in španščina.