Velikonočno sporočilo Prvega predsedstva, april 2019

slika

»Vstal je!« (Matej 28:6) To je veličastno velikonočno sporočilo in velik opomnik o zmagi Jezusa Kristusa, Božjega Sina.

Jezus Kristus je vstal, kot bomo vsi mi. Trpel je, da bi nas lahko tolažil v vseh preizkušnjah. Plačal je odkupnino za nas, otroke nebeškega Očeta, zato da bomo lahko odrešeni smrti in greha.

»Živo upanje« (1 Peter 1:3), ki nam je dano z vstajenjem, je naše prepričanje, da smrt ni konec, temveč potreben korak iz smrtnosti v nesmrtnost. Vsi bi morali hvaliti Boga za gotovo vstajenje, zaradi česar so naše zemeljske ločitve začasne in nam daje upanje in moč, da vztrajamo.

Bogu se zahvaljujemo za njegovega Sina, za njegovo zemeljsko poslanstvo in ker je deloval kot vstali Gospod. Pričujemo, da Jezus je Kristus, Sin živega Boga. On je naš Stvarnik, Odrešenik in Odkupitelj, naš Zagovornik pri Očetu in Rešitelj. Nekega dne se bo vrnil, da bo vladal in kraljeval kot Kralj kraljev in Gospod gospodov.