Viri za usposabljanje

    Prenesite si PowerPoint predlogo s temo področnega načrta.

    Uporabili smo pisavi Arial in Georgia, ki naj bi bili na voljo na različnih računalnikih.