Frankfurt na Majni, Nemčija

Vsi cerkveni viri za boljše življenje zdaj na eni evropski spletni strani

Obsežen nabor virov za pomoč in samostojnost Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki je na voljo za 40 evropskih držav, zdaj lahko najdete na eni sami spletni strani:

www.LifeHelpEurope.org.

Iskanje vseh virov cerkvene pomoči in samostojnosti na eni sami spletni strani v samo nekaj sekundah.
Iskanje vseh virov cerkvene pomoči in samostojnosti na eni sami spletni strani v samo nekaj sekundah.

Na tej ciljni strani lahko člani Cerkve in prijatelji z enim samim klikom dostopajo do cerkvenih virov – v svojem maternem jeziku – in najdejo informacije in usposabljanje za izobraževanje, poklicni razvoj, duševno in čustveno zdravje, človekoljubno služenje, ustanovitev podjetja, načrtovanje življenja, pripravljenost na izredne razmere in veliko več.

Zakaj je za vse te vire potrebno eno samo spletno mesto? »To poenostavlja postopek iskanja, saj jih je bilo prej težko najti,« pravi Ether Simoncini, področni vodja terenskega izvajanja cerkvene pomoči in samostojnosti za Italijo, Severni Jadran in Evrazijo.

Pravi, da Cerkev te vire razvija in izpopolnjuje že desetletja. Številne so neodvisno drug od drugega razvili različni cerkveni oddelki. Nahajajo se na več spletnih straneh. Če k vsemu temu dodamo številne evropske države in jezike, je iskanje pravega vira v lastnem jeziku lahko zapleteno in neprijetno. »Brž ko smo (ljudi) usposobili, kako naj jih najdejo, so pozabili,« se je nasmehnil Simoncini.

Nekaj virov, ki so na voljo za vsako državo, na povezavi www.LifeHelpEurope.org.
Nekaj virov, ki so na voljo za vsako državo, na povezavi www.LifeHelpEurope.org.

Oddelek za pomoč in samostojnost Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni zdaj objavlja na www.LifeHelpEurope.org. »Usposabljamo svoje voditelje, je podpis v naših e-poštah, je koda QR na poslovnih vizitkah – a še vedno moramo storiti več,« je navdušeno rekel Simoncini.

»Pomoč v vsakdanjem življenju« je izraz, ki ga Cerkev uporablja, da bi zajela vse prednosti, ki jih nudi s svojimi viri pomoči in samostojnosti. Simoncini pravi: »Zatorej spletni naslov povsem ustreza.«