Zadeva: Aprilska generalna konferenca 2020

slika

11. marec 2020

Zadeva: Aprilska generalna konferenca 2020

Dragi bratje in sestre!

Resno smo zaskrbljeni, ker se bolezen, ki jo povzroča covid-19, širi po vsem svetu. Z vladnimi in ekleziastičnimi voditelji in vodilnimi v zdravstvu po svetu smo se posvetovali in v duhu molitve smo pretehtali trenutne razmere. Kot dobri državljani sveta želimo narediti vse, kar je v naši moči, da zajezimo to nalezljivo bolezen. Nadvse hvaležni smo za številne, ki se neutrudno ukvarjajo s to grožnjo zdravju. Molimo za njih in za vse, ki morda trpijo.

Da bi pomagali obvladati to težavo, menimo, da je pametno omejiti udeležbo na bližnji aprilski generalni konferenci 2020. Načrtujemo izvedbo vseh petih konferenčnih zasedanj v konferenčnem središču. Generalni voditelji in uradniki z zakonci, glasbeniki, zbori, tehniki in drugi bodo sodelovali v skladu z zadolžitvami. Vendar bomo po vsem svetu konferenco prenašali le s pomočjo tehnologije. Občinstvu ne bo dovoljeno v konferenčno središče v Salt Lake Cityju oziroma v kolska središča ali v zgradbe za bogoslužja na področjih, kjer vlada zaskrbljenost zaradi nevarnosti okužbe. Odgovor na vprašanja glede drugih prireditev, kjer se zbere veliko število članov, bo v drugih objavah.

Živimo v izjemnem obdobju. Gospod nas je blagoslovil s tehnologijo in nam omogočil, da sodelujemo na vseh koncih sveta in prejmemo sporočila cerkvenih voditeljev. Na tej posebni konferenci bomo praznovali dvestoletnico prvega videnja in obnovo evangelija Jezusa Kristusa v teh poslednjih dneh. 

Vabimo vse, da se še naprej pripravljamo na to konferenco. Tako bomo blagoslovljeni, da bomo slišali Gospodovo besedo in sodelovali na generalni konferenci, ki nam bo ne le ostala v spominu, ampak bo nepozabna.

S spoštovanjem!

Prvo predsedstvo in zbor dvanajstih apostolov.