Prvo predsedstvo je dalo navodila za varno vrnitev k cerkvenim sestankom in dejavnostim

Previdno preudarno ponovno vključevanje bogoslužij in drugih sestankov ter dejavnosti bo sledilo navodilom lokalnih vlad.

slika

Prvo predsedstvo in zbor dvanajstih apostolov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni sta odobrila postopno vračanje nekaterih tedenskih bogoslužij in dejavnosti veroizpovedi. Danes poslano obvestilo generalnim in lokalnim voditeljem po svetu pravi, da to lahko storijo šele po tem, ko to dovolijo lokalni vladni predpisi in potem, ko področna predsedstva veroizpovedi dajo dodatna navodila lokalnim cerkvenim voditeljem.

Uporabljen bo dvostopenjski pristop in vedno bomo sledili vladnim predpisom, da bomo zagotovili zdravje in varnost vsem udeležencem. Sledijo vzorci, ki jih področna predsedstva lahko prilagodijo temu, kar zahtevajo lokalne okoliščine in po odobritvi tistega iz zbora dvanajstih apostolov in predsedstva sedemdeseterih, ki je za njih zadolžen. Kolski predsedniki bodo po posvetovanju s škofi določili pravi trenutek za ponovni začetek sestankov in dejavnosti.

Bogoslužja na sabat: 1. stopnja

Krajši sestanki v stavbi za bogoslužje z do 99 posamezniki v skladu z lokalnimi vladnimi predpisi

Drugi sestanki in dejavnosti (vključno s porokami in pogrebi): 1. stopnja

Krajši sestanki v skladu z lokalnimi vladnimi predpisi oziroma se lahko odvijajo na daljavo z uporabo tehnologije

Bogoslužja na sabat: 2. stopnja

Sestanki v stavbi za bogoslužje s 100 ali več posamezniki v skladu z lokalnimi vladnimi predpisi

Drugi sestanki in dejavnosti 2. stopnja

Sestanki v stavbi za bogoslužje se lahko odvijajo v skladu z lokalnimi vladnimi predpisi.

»Hvaležni smo za vero naših članov, ko so častili doma, in smo hvaležni za blagoslove, ki jih bomo deležni, ko se bomo zbrali za čaščenje in dejavnosti,« so rekli v Prvem predsedstvu.

Splošna navodila

Cerkveni voditelji so dobili navodila, naj preučijo pismo Prvega predsedstva z dne 16. aprila 2020, »Načela upravljanja v težkih časih« in njegovi prilogi (gl. tole in tole). Prosimo jih tudi, naj premislijo naslednja dodatna načela in navodila, da bodo še naprej preprečevali širjenje covida-19:

  • Bodite izredno previdni v varovanju zdravja in varnosti članov. Posebno pozornost posvetite članom, ki so zaradi zdravja oziroma let izpostavljeni večjemu tveganju.

  • Posameznikom, ki se ne počutijo dobro oziroma tistim, ki so bili napoteni v samokaranteno oziroma tistim, ki kažejo katerega od naslednjih simptomov: vročino, kašelj, zasoplost, glavobol, nahod oziroma boleče grlo, svetujte, naj se ne udeležujejo sestankov.

  • Upoštevajte predpisano fizično razdaljo, umivanje rok in drugo ravnanje opisano v dokumentu »Preventivni ukrepi za člane«.

  • Upoštevajte vladne predpise glede javnega zbiranja na vsaki lokaciji, vključno s številčnostjo, pogostostjo in trajanjem. Prosimo upoštevajte vladne predpise.

  • Prosimo, da se počasi vračate k rednim praksam, še naprej delujete na daljavo z uporabo tehnologije, medtem ko postopno začenjate s sestanki v živo, kot je opisano spodaj. Prednost za zbiranje v živo bi morali imeti sestanki, kjer se izvaja uredbe, kot so krsti in zakramentni sestanki.

Obvestilo voditeljem nudi dodatna navodila glede fizične razdalje, kaj storiti, ko se več cerkvenih članov želi udeležiti sestanka, kako ravnati tam, kjer je več občestev v stavbi za bogoslužje, primernih higienskih postopkov, varnega razdeljevanja zakramenta in drugega.

Do nadaljnjih navodil člane prosimo, naj še naprej doma radostno izvajajo čaščenje sabata